Renovering av bostadshus i Palanga

Kund: Palanga kommun Tekniska förvaltningen År 2017 utförde ”Žilinskis & CO” renoverings-moderniseringsarbeten på ett flerfamiljshus på Ganyklų g. 53 i Palanga. I samarbete med byggherren och de inneboende slutfördes moderniseringsarbetena framgångsrikt och slutbesiktades efter 4 månader från det att arbetena påbörjades. ”Žilinskis & Co” namn bör vara välkänt för invånarna i Palanga, eftersom vi redan….

Stora reparationsarbeten på Pušaloto g. i Panevėžys

Det huvudsakliga arbetet omfattar följande: • Renovering av gatustrukturelementen: asfaltbetongbeläggning, installation av trottoarkanter, gångvägar och andra trottoarer, dagvattendränering. • Installation av trafiksäkerhetsåtgärder på gatan: avsmalning av körbanan, hastighetsdämpande åtgärder. Installation av vägskyltar, signalstolpar och horisontella trottoarmarkeringar. Installation av ~2 100 m kantsten, ~8 000 m2 asfaltbeläggning, ~4 000 m2 kullersten, plantering av 76 träd, installation….

Förnyelse av den offentliga infrastrukturen i triangeln av gatorna Žirmūnų, Minties och Tuskulėnų

Kund: Utvecklingsbolag i Vilnius Det första projektet för modernisering av offentliga miljöer i bostadsområdet Žirmūnai i den moderna delen av Vilnius slutfördes. Nya gång- och cykelvägar, idrottsplatser och platser för aktiv fritid, gångvägar för rekreation. En del av M. Katkaus gatan har också byggts om med dagvattennät och nya parkeringsplatser. Området har renoverats med ny….

Maišiagala marknadsplats – gång- och cykelvägar

Projektets syfte är att skapa en marknadsplats där livsmedelsprodukter kan säljas från skyddsrum eller från fordon som är anpassade för livsmedelshandel (med eller utan kylskåp, beroende på vilka produkter som säljs). Dessutom skulle det finnas områden för försäljning av icke-livsmedelsprodukter (kläder, verktyg etc.) och områden för försäljning av foder, spannmål etc. Marknadsplatsen anlades med en….

En rekonstruktion av kraftledningar mellan Kruonis och Alytus

Kund: Litgrid AB 
Rekonstruktion av en 55 km lång luftledning, inklusive ersättning av åskskyddskabeln med en fiberoptisk kabel (FOC). 179 stolpar av armerad betong ersattes med metallstolpar. Den totala vikten -3 300 ton. Samtidigt rekonstruerades transformatorstationen för 330 kV. För första gången i Litauen har en 330 kV kabelinsats använts i projektet – hittills har….

LITPOL Link – Alytus kommun, byn Butrimiškiai , återuppbyggnadsprojekt

På uppdrag av ”Litgrid AB” har vi utfört projekteringsarbetet för den första fasen av utbyggnaden av ”LitPol Link”. ”LitPol Link” – är ett strategiskt elprojekt som förbinder elinfrastrukturen i de baltiska staterna och Västeuropa. I projektet ”LitPol Link” ingår en ombyggnad av 400 kV AS för att ansluta nya 410/345/10 kV 600 MVA autotransformatorer. Två….

LITPOL Link – Alytus kommun, byn Butrimiškiai , återuppbyggnadsprojekt

På uppdrag av ”Litgrid AB” har vi utfört projekteringsarbetet för den första fasen av utbyggnaden av ”LitPol Link”. ”LitPol Link” – är ett strategiskt elprojekt som förbinder elinfrastrukturen i de baltiska staterna och Västeuropa. I projektet ”LitPol Link” ingår en ombyggnad av 400 kV AS för att ansluta nya 410/345/10 kV 600 MVA autotransformatorer. Två….