En rekonstruktion av kraftledningar mellan Kruonis och Alytus

Kund: Litgrid AB


Rekonstruktion av en 55 km lång luftledning, inklusive ersättning av åskskyddskabeln med en fiberoptisk kabel (FOC). 179 stolpar av armerad betong ersattes med metallstolpar. Den totala vikten -3 300 ton. Samtidigt rekonstruerades transformatorstationen för 330 kV. För första gången i Litauen har en 330 kV kabelinsats använts i projektet - hittills har endast 110 kV kabelinsatser använts.

30+

Metų patirties

300+

Inžinierių komanda

3000+

Atliktų projektų

Šiuo metu A. Žilinskio ir ko UAB įmonių grupėje dirba apie 600 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

Šiuo metu A. Žilinskio ir ko UAB įmonių grupėje dirba apie 600 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

KANDIDATUOTI

  Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png)   Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png) iki 2MB

   Kund: Litgrid AB

   
Rekonstruktion av en 55 km lång luftledning, inklusive ersättning av åskskyddskabeln med en fiberoptisk kabel (FOC). 179 stolpar av armerad betong ersattes med metallstolpar. Den totala vikten -3 300 ton. Samtidigt rekonstruerades transformatorstationen för 330 kV. För första gången i Litauen har en 330 kV kabelinsats använts i projektet - hittills har endast 110 kV kabelinsatser använts.