HÅLLBARHETSTÄNKANDE

Vi är en ansvarsfull medlem av samhället – vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda, rättvis lön och omtanke om deras välbefinnande, säkerställer lika rättigheter och karriärmöjligheter, upprätthåller företagets värderingar och företagskultur samt digitaliserar våra processer för att spara resurser.

Genom att bygga hållbar infrastruktur, använda innovativa lösningar, introducera förnybara energikällor i vår egen verksamhet och hjälpa andra att göra detsamma bidrar vi till en bättre framtid för samhället.

Vi är transparenta och pålitliga – vi följer affärsetiska principer, betalar våra skatter ärligt, tillämpar de högsta anti-korruptionsstandarderna för oss själva och våra partners, utvecklar partnerskap för hållbar utveckling och stöder kontinuerligt olika sociala initiativ.

FÖRNYBAR OCH REN ENERGI

Ett viktigt steg mot hållbarhet är installationen av miljövänliga vindkraftsparker.

2,5 GW

Våra vindkraftsparker har en kapacitet

450kW

Vi använder solenergi för vår verksamhet

VI BRYR OSS

En trygg
miljö

Vårt arbete mot korruption

Sociala Initiativ

Affärsetiska riktlinjer

Projekten handlar om att bygga en bättre framtid för vårt land därför vi känner oss ansvariga för det. Det vi gör idag måste uppfylla inte bara de nuvarande utan även de framtida samhällsbehoven, främja hållbarhet och socialt ansvar.

Varje år deltar vi i en undersökning av ”Transparency International” och offentliggör rapporter om vår verksamhet. Vi prioriterar öppenhet genom att hålla oss till de högsta standarderna för integritet, ansvar och kvalitet.

Genom att designa och förverkliga innovativa lösningar i projekt för den offentliga och privata sektorn bidrar vi till visionen om en hållbar stat. Vi är engagerade i ett brett spektrum av hållbara sociala initiativ och stöder kontinuerligt idéer som ligger i linje med våra värderingar samt bidrar till en positiv förändring.

Vi har ett starkt affärsetiskt engagemang, är flexibla när det gäller att hitta de bästa lösningarna och ställer alltid höga krav på säkerhet och kvalitet.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Företagskultur och värderingar

Vår dagliga verksamhet styrs av våra företagsvärderingar, som bygger på professionalitet och omtanke om våra medarbetare och partners.Vi värdesätter respektfullt samarbete och nära kommunikation. Då kan vi ta itu med problem eller utmaningar här och nu. Allt detta hjälper oss att bygga ett enat och starkt team.

Tillväxt- och karriärmöjligheter

Vi uppmuntrar nyfikenhet, en vilja att lära, att fördjupa våra praktiska och teoretiska kunskaper, samt investerar kontinuerligt i kompetensutveckling. Varje medarbetare har möjlighet att göra karriär i alla koncernens bolag och att utmana sig själv i olika befattningar. Vi värdesätter motivation och initiativförmåga lika mycket som kompetens, och vi hjälper till att utveckla dem. Vi erbjuder också praktik- och anställningsmöjligheter för studenter.

Säker arbetsmiljö

En trygg och stödjande arbetsmiljö är viktig för oss. Vi värnar om våra anställdas säkerhet på projektanläggningar och på kontoret. Vi inspirerar våra anställda att initiera förändringar genom innovation och progressiva arbetsmetoder. Vi vill att våra anställda ska vara stolta över det arbete de utför, så vi tillhandahåller alla nödvändiga verktyg och all nödvändig utrustning.

Konkurrenskraftig ersättning

Vi är övertygade om att i ett starkt team handlar det inte bara om drivkraft, inre motivation och professionalitet, utan också om motiverande ersättningar. Vi betalar en konkurrenskraftig ersättning i linje med kompetens och resultat.

DELTAGANDE I TILLHÖRANDE STRUKTURER

CERTIFIKAT

Vi strävar efter att vara marknadsledande inom innovativa och hållbara lösningar och att skapa positiva förändringar i samhället, vilket är anledningen till att vi kontinuerligt investerar i teoretiska och praktiska kunskaper hos våra medarbetare.

Koncernens integrerade kvalitetssystem för kompetensutveckling, hälsa och säkerhet samt miljöledningssystem, som uppfyller kraven i de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, hjälper oss att uppnå våra mål.