ZRÓWNOWAŻONE
MYŚLENIE

Jesteśmy odpowiedzialnym członkiem społeczności – zapewniamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla naszych pracowników, godziwe wynagrodzenie i dbamy o ich dobre samopoczucie, zapewniamy równe prawa i możliwości kariery, przestrzegamy wartości firmy i kultury wewnętrznej oraz digitalizujemy nasze procesy w celu oszczędzania zasobów.

Przyczyniamy się do lepszej przyszłości społeczeństwa, budując zrównoważoną infrastrukturę, wykorzystując innowacyjne rozwiązania, wprowadzając odnawialne źródła energii w naszej działalności i pomagając innym robić to samo.

Jesteśmy transparentni i godni zaufania – przestrzegamy zasad etyki biznesowej, uczciwie płacimy podatki, stosujemy najwyższe standardy antykorupcyjne wobec siebie i naszych partnerów, rozwijamy partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju i stale wspieramy różne inicjatywy społeczne.

CZYSTA ENERGIA

Znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju jest instalacja czystych farm wiatrowych.

2,5 GW

Taką moc mają nasze farmy wiatrowe

450kW

Wykorzystujemy czystą energię słoneczną w naszej działalności

DBAMY O

Bezpieczne
środowisko

Zapobieganie korupcji

Inicjatywy społeczne

Standardy etyki biznesowej

Nasze projekty mają na celu budowanie lepszej przyszłości dla kraju, za co czujemy się odpowiedzialni. To, co robimy dzisiaj, musi spełniać nie tylko obecne, ale także przyszłe potrzeby społeczeństwa, promować zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.

Co roku bierzemy udział w międzynarodowym badaniu Transparency international i publikujemy raporty dotyczące naszej działalności. Stawiamy przejrzystość na pierwszym miejscu, przestrzegając najwyższych standardów uczciwości, odpowiedzialności i jakości.

Projektując i wdrażając innowacyjne i nowatorskie projekty infrastrukturalne dla sektora publicznego i prywatnego, przyczyniamy się do realizacji wizji zrównoważonego państwa. Jesteśmy zaangażowani w wiele zrównoważonych inicjatyw społecznych i stale wspieramy pomysły, które są zgodne z naszymi wartościami i przyczyniają się do pozytywnych zmian.

Przestrzegamy zasad etyki biznesowej, jesteśmy elastyczni w znajdowaniu najlepszych rozwiązań i konsekwentnie wymagający w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości.

DLACZEGO MY?

KIERUJEMY SIĘ ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Budujemy przyszłość kraju, dlatego zwracamy szczególną uwagę na zieloną energię, zrównoważony rozwój i środowisko społeczne, biorąc odpowiedzialność za nasze decyzje i długoterminowe wyniki działalności.

ZNAMY SIĘ NA TYM, CO ROBIMY

Wiedza i doświadczenie zdobyte przez ponad trzy dekady pomagają nam proaktywnie przyjmować i integrować innowacyjne rozwiązania. Stale się uczymy, każdy projekt rozpatrujemy w najdrobniejszych szczegółach, cenimy sobie elastyczność, ale nie uznajemy kompromisów kosztem bezpieczeństwa i jakości pracy.

KAŻDY JEST DLA NAS WAŻNY

Jesteśmy dużym zespołem, który skupia pracowników różnych szczebli: od doświadczonych pracowników po wykwalifikowanych i kompetentnych fachowców. Wzajemny szacunek, partnerska współpraca i bezpieczne środowisko pracy są dla nas ważne.

Jesteśmy transparentni i wiarygodni

Stawiamy sobie i naszym partnerom najwyższe wymagania w zakresie transparentności, dlatego co roku uczestniczymy w badaniu Transparency International i publicznie przedstawiamy sprawozdania z działalności. Kierujemy się etyką biznesową opartą na uczciwości i odpowiedzialności.

UCZESTNICTWO W STRUKTURACH STOWARZYSZONYCH

CERTYFIKATY

Dążymy do bycia liderem w dziedzinie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań oraz do tworzenia pozytywnych zmian w społeczeństwie, dlatego nieustannie inwestujemy w wiedzę teoretyczną i praktyczną członków naszego zespołu.

W osiąganiu naszych celów pomaga nam wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, rozwojem kompetencji, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska, który jest zgodny z wymogami międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.