O NAS

30+

lat doświadczenia

300+

Zespół inżynierów

3000+

zrealizowanych projektów

Od ponad trzech dekad budujemy i ulepszamy infrastrukturę na terenie całego kraju:

3000+

zrealizowanych projektów

Jesteśmy liderem w rozwoju infrastruktury i jedną z wiodących firm w sektorze elektroenergetycznym w Litwie. Świadczymy profesjonalne i wysokiej jakości usługi oraz rozwijamy realizację obiektów elektroenergetycznych w Europie Północnej.

Innowacyjność to nasza codzienność, dlatego możemy oferować nowoczesne, tworzące wartość rozwiązania. Wieloletnie doświadczenie, wysokie kompetencje pracowników oraz zrównoważone podejście pomagają nam zapewnić jakość pracy i realizację stawianych wymagań.

MISJA

Opracowanie i wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, jakości, profesjonalizmu i zrównoważonego rozwoju.

WIZJA

Mamy na celu, aby wszystkie rozwiązania infrastrukturalne w kraju były inteligentne, spełniały najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju i pomagały tworzyć dobrobyt państwa i społeczeństwa.

DLACZEGO MY?

Kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju

Znamy się na tym, co robimy

Każdy jest dla nas ważny

Jesteśmy transparentni i wiarygodni

Pracujemy dla przyszłości kraju, dlatego dużą wagę przywiązujemy do tematyki zielonej energii, zrównoważonego rozwoju i środowiska społecznego, biorąc odpowiedzialność za swoje decyzje i długofalowe działania

Wiedza i doświadczenie zdobyte przez ponad trzy dekady pomagają nam proaktywnie przyjmować i integrować innowacyjne rozwiązania. Stale się uczymy, każdy projekt rozpatrujemy w najdrobniejszych szczegółach, cenimy sobie elastyczność, ale nie uznajemy kompromisów kosztem bezpieczeństwa i jakości pracy.

Jesteśmy dużym zespołem, który skupia pracowników różnych szczebli: od doświadczonych pracowników po wykwalifikowanych i kompetentnych fachowców. Wzajemny szacunek, partnerska współpraca i bezpieczne środowisko pracy są dla nas ważne.

Stawiamy sobie i naszym partnerom najwyższe wymagania w zakresie transparentności, dlatego co roku uczestniczymy w badaniu Transparency International i publicznie przedstawiamy sprawozdania z działalności. Kierujemy się etyką biznesową opartą na uczciwości i odpowiedzialności.

DLACZEGO MY?

Kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju

Pracujemy dla przyszłości kraju, dlatego dużą wagę przywiązujemy do tematyki zielonej energii, zrównoważonego rozwoju i środowiska społecznego, biorąc odpowiedzialność za swoje decyzje i długofalowe działania

Znamy się na tym, co robimy

Wiedza i doświadczenie zdobyte przez ponad trzy dekady pomagają nam proaktywnie przyjmować i integrować innowacyjne rozwiązania. Stale się uczymy, każdy projekt rozpatrujemy w najdrobniejszych szczegółach, cenimy sobie elastyczność, ale nie uznajemy kompromisów kosztem bezpieczeństwa i jakości pracy.

Każdy jest dla nas ważny

Jesteśmy dużym zespołem, który skupia pracowników różnych szczebli: od doświadczonych pracowników po wykwalifikowanych i kompetentnych fachowców. Wzajemny szacunek, partnerska współpraca i bezpieczne środowisko pracy są dla nas ważne.

Jesteśmy transparentni i wiarygodni

Stawiamy sobie i naszym partnerom najwyższe wymagania w zakresie transparentności, dlatego co roku uczestniczymy w badaniu Transparency International i publicznie przedstawiamy sprawozdania z działalności. Kierujemy się etyką biznesową opartą na uczciwości i odpowiedzialności.

JAKOŚĆ

Naszym celem jest bycie liderem w dziedzinie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań oraz tworzenie pozytywnych zmian w społeczeństwie, dlatego stale inwestujemy w wiedzę teoretyczną i praktyczną członków naszego zespołu.

Wdrożony i zintegrowany w grupie spółek system zarządzania jakością, rozwojem kompetencji pracowników, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem pomaga nam w osiąganiu wyznaczonych celów i spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
previous arrow
next arrow