Om oss

30+

års erfarenhet

300+

ingenjörer

3000+

genomförda projekt

I mer än tre decennier har vi byggt och förbättrat infrastruktur runt om i landet:

3000+

genomförda projekt

Vi är ledande inom infrastrukturutveckling i Litauen. I grannlandet Polen är vi ett av de ledande företagen inom utveckling av infrastrukturlösningar för el, och vi bedriver även el energiutveckling i norra Europa.

Innovation är vår dagliga rutin, vilket är anledningen till att vi kan erbjuda moderna, värdeskapande lösningar. Många års erfarenhet, hög kompetens hos våra medarbetare och ett hållbart förhållningssätt hjälper oss att säkerställa kvaliteten på vårt arbete och att våra krav tillgodoses.

VÅR MISSION

Utforma och genomföra infrastrukturlösningar med de högsta standarderna för säkerhet, kvalitet, kompetens och hållbarhet.

VÅR VISION

Målet är att säkerställa att alla infrastrukturlösningar i landet ska vara smarta, uppfylla de högsta kraven på hållbarhet och bidra till landets och samhällets framgång.

VARFÖR VI?

Vi styrs av hållbarhetsprinciper

Vi vet vad vi sysslar med

Alla är viktiga för oss

Vi är transparenta och pålitliga

Vi bygger för landets framtid, så vi ägnar stor uppmärksamhet åt grön energi, hållbarhet och den sociala miljön samt vi tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Den kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss under mer än tre decennier hjälper oss att proaktivt anta och integrera innovativa lösningar. Vi lär oss hela tiden, vi tänker igenom varje projekt in i minsta detalj, vi värdesätter flexibilitet, men vi kompromissar inte med säkerhets – och kvalitetsfrågor.

Vi är ett stort team med en mångsidig personalstyrka, från erfarna arbetare till kvalificerade och mycket kompetenta yrkesmän. Ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö är viktigt för oss.

Vi ställer höga krav på oss själva och våra samarbetspartners vilket är anledningen till att vi deltar i ”Transparency International” årliga undersökningar och rapporterar offentligt om våra resultat. Vi vägleds av en affärsetik som bygger på integritet och ansvar.

VARFÖR VI?

Vi styrs av hållbarhetsprinciper

Vi bygger för landets framtid, så vi ägnar stor uppmärksamhet åt grön energi, hållbarhet och den sociala miljön samt vi tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Vi vet vad vi sysslar med

Den kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss under mer än tre decennier hjälper oss att proaktivt anta och integrera innovativa lösningar. Vi lär oss hela tiden, vi tänker igenom varje projekt in i minsta detalj, vi värdesätter flexibilitet, men vi kompromissar inte med säkerhets – och kvalitetsfrågor.

Alla är viktiga för oss

Vi är ett stort team med en mångsidig personalstyrka, från erfarna arbetare till kvalificerade och mycket kompetenta yrkesmän. Ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö är viktigt för oss.

Vi är transparenta och pålitliga

Vi ställer höga krav på oss själva och våra samarbetspartners vilket är anledningen till att vi deltar i ”Transparency International” årliga undersökningar och rapporterar offentligt om våra resultat. Vi vägleds av en affärsetik som bygger på integritet och ansvar.

KVALITET

Vi strävar efter att vara marknadsledande inom innovativa och hållbara lösningar och att skapa positiva förändringar i samhället, vilket är anledningen till att vi kontinuerligt investerar i teoretiska och praktiska kunskaper hos våra medarbetare.Koncernens integrerade kvalitetssystem för kompetensutveckling, hälsa och säkerhet samt miljöledningssystem, som uppfyller kraven i de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, hjälper oss att uppnå våra mål.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
previous arrow
next arrow