En ny
infrastruktur för
framtidens
samhälle

OM OSS

OM OSS

30+

års erfarenhet

300+

ingenjörer

3000+

genomförda projekt

I mer än tre decennier har vi byggt och förbättrat infrastruktur runt om i landet:

3000+

genomförda projekt

Vi är ledande inom infrastrukturutveckling i Litauen. I grannlandet Polen är vi ett av de ledande företagen inom utveckling av infrastrukturlösningar för el, och vi bedriver även el energiutveckling i norra Europa.

Innovation är vår dagliga rutin, vilket är anledningen till att vi kan erbjuda moderna, värdeskapande lösningar. Många års erfarenhet, hög kompetens och ett hållbart förhållningssätt hjälper oss att garantera kvaliteten på vårt arbete och genomförandet av våra krav.

VÅRA PARTNERS

VARFÖR VI ?

Vi styrs av hållbarhetsprinciper

Vi vet vad vi sysslar med

Alla är viktiga för oss

Vi är transparenta och pålitliga

Vi bygger för landets framtid, så vi ägnar stor uppmärksamhet åt grön energi, hållbarhet och den sociala miljön samt vi tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Den kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss under mer än tre decennier hjälper oss att proaktivt anta och integrera innovativa lösningar. Vi lär oss hela tiden, vi tänker igenom varje projekt in i minsta detalj, vi värdesätter flexibilitet, men vi kompromissar inte med säkerhets – och kvalitetsfrågor.

Vi är ett stort team med ett brett spektrum av anställda, från rutinerade arbetare till skickliga och mycket kompetenta yrkesmänniskor. Ömsesidig respekt, samarbete och en säker arbetsmiljö är viktigt för oss.

Vi ställer höga krav på oss själva och våra samarbetspartners vilket är anledningen till att vi deltar i ”Transparency International” årliga undersökningar  och rapporterar offentligt om våra resultat. Vi vägleds av en affärsetik som bygger på integritet och ansvar.

VARFÖR VI ?

Vi styrs av hållbarhetsprinciper

Vi bygger för landets framtid, så vi ägnar stor uppmärksamhet åt grön energi, hållbarhet och den sociala miljön samt vi tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Vi vet vad vi sysslar med

Den kunskap och erfarenhet som vi har samlat på oss under mer än tre decennier hjälper oss att proaktivt anta och integrera innovativa lösningar. Vi lär oss hela tiden, vi tänker igenom varje projekt in i minsta detalj, vi värdesätter flexibilitet, men vi kompromissar inte med säkerhets – och kvalitetsfrågor.

Alla är viktiga för oss

Vi är ett stort team med en mångsidig personalstyrka, från erfarna arbetare till kvalificerade och mycket kompetenta yrkesmän. Ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö är viktigt för oss.

Vi är transparenta och pålitliga

Vi ställer höga krav på oss själva och våra samarbetspartners vilket är anledningen till att vi deltar i ”Transparency International” årliga undersökningar  och rapporterar offentligt om våra resultat. Vi vägleds av en affärsetik som bygger på integritet och ansvar.

TJÄNSTER

PROJEKT & ARBETEN

Vi är ett av de största företagen inom byggsektorn i Litauen, med många års erfarenhet av att utveckla infrastruktur och energilösningar. Vi behåller ledarskapet inom vårt område och kan erbjuda hållbara, innovativa och moderna lösningar från projektplanering till genomförande och underhåll.