Renowacja budynku wielorodzinnego w Połądze

Zleceniodawca: Urząd Miasta Połągi W 2017 r. spółka Žilinskis ir Co przeprowadziła prace remontowe/modernizacyjne w wielorodzinnym budynku mieszkalnym pod adresem Ganyklų g. 53 w Połądze. We współpracy ze zleceniodawcą i samymi mieszkańcami, prace modernizacyjne zostały pomyślnie zakończone i przekazane w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia. Nazwa Žilinskis ir Co powinna być dobrze znana mieszkańcom Połągi,….

Remont całkowity domu przy ulicy Pušaloto w Poniewieżu

Zleceniodawca: Urząd Miasta Poniewieża Główny zakres robót obejmuje: • Remont całkowity elementów konstrukcji ulicy: układanie nawierzchni z betonu asfaltowego, montaż krawężników, chodników i innych nawierzchni, kanalizacji deszczowej. • Instalacja środków bezpieczeństwa ruchu na ulicy: zwężenie jezdni; instalacja środków redukcji prędkości; instalacja znaków drogowych, słupów sygnalizacyjnych i poziomego oznakowania chodników. Instalacja ~2 100 m krawężników ulicznych,….

Odnowa infrastruktury publicznej w trójkącie ulic Žirmūnų, Minties i Tuskulėnų

Zleceniodawca: Vilniaus vystymo kompanija Zakończyła się pierwsza we współczesnej historii Wilna kompleksowa przebudowa przestrzeni publicznej w dzielnicy mieszkaniowej Žirmūnai. Powstały nowe ścieżki dla pieszych i rowerowe, tereny sportowe i aktywnego wypoczynku, ścieżki rekreacyjne. Zrekonstruowano również część ulicy M. Katkaus wraz z siecią kanalizacji deszczowej, urządzono nowe parkingi. Na terenie zainstalowano nowe nowoczesne oświetlenie, stacjonarny sprzęt….

Budowa ścieżek dla pieszych i rowerowych na targu w Mejszagole

Zleceniodawca: Urząd Rejonu Wileńskiego Celem projektu jest urządzenie targu do sprzedaży artykułów spożywczych na straganach lub z pojazdów przystosowanych do handlu żywnością (z lodówkami lub bez, w zależności od sprzedawanych produktów). Miał on również obejmować obszary do sprzedaży produktów niespożywczych (odzieży, narzędzi itp.) oraz miejsca do sprzedaży pasz, zbóż itp. Powstało targowisko z zagospodarowanym terenem….

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej między miejscowościami Kruonis i Olita

Zleceniodawca: Litgrid AB Przebudowano napowietrzną linię energetyczną o długości 55 km, w tym wymieniono kabel odgromowy na kabel światłowodowy (FPC).179 słupów żelbetowych zastąpiono metalowymi. Całkowita waga metalowych słupów wyniosła 3 300 ton. W tym samym czasie przebudowano podstację 330 kV. Po raz pierwszy w Litwie w projekcie wykorzystano wkład kablowy 330 kV – do tej….

Budowa połączenia Litpol Link na odcinku Olita-Polska

Zleceniodawca: Litgrid AB Budowa dwutorowej linii energetycznej między Litwą a Polską. Linia napowietrzna o długości 51 km została włączona jesienią 2015 roku. Nowa linia połączyła Litwę z Polską, integrując bałtycki system energetyczny z zachodnioeuropejskim systemem elektroenergetycznym.

Projekt budowy domu mieszkalnego pod adresem Meškonių g. 10, w Wilnie

Urząd Miasta Wilna zlecił nam wykonanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego pod adresem Meškonių g. 10 w Wilnie. Korzystając z zasad BIM, stworzyliśmy model budynku składający się z modeli 19 części projektu, liczących ponad 68 000 elementów. W rozwiązaniach projektowych osiągnięto najwyższą klasę efektywności energetycznej A++. Zastosowano zasady projektowania uniwersalnego – 22% mieszkań (20 z 91)….