Stora reparationsarbeten på Pušaloto g. i Panevėžys

Det huvudsakliga arbetet omfattar följande: • Renovering av gatustrukturelementen: asfaltbetongbeläggning, installation av trottoarkanter, gångvägar och andra trottoarer, dagvattendränering. • Installation av trafiksäkerhetsåtgärder på gatan: avsmalning av körbanan, hastighetsdämpande åtgärder. Installation av vägskyltar, signalstolpar och horisontella trottoarmarkeringar. Installation av ~2 100 m kantsten, ~8 000 m2 asfaltbeläggning, ~4 000 m2 kullersten, plantering av 76 träd, installation av 47 nya belysningsarmaturer och förbättring av dagvattenhantering.

30+

Metų patirties

300+

Inžinierių komanda

3000+

Atliktų projektų

Šiuo metu A. Žilinskio ir ko UAB įmonių grupėje dirba apie 600 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

Šiuo metu A. Žilinskio ir ko UAB įmonių grupėje dirba apie 600 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

KANDIDATUOTI

    Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png)      Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png) iki 2MB

      Det huvudsakliga arbetet omfattar följande: • Renovering av gatustrukturelementen: asfaltbetongbeläggning, installation av trottoarkanter, gångvägar och andra trottoarer, dagvattendränering. • Installation av trafiksäkerhetsåtgärder på gatan: avsmalning av körbanan, hastighetsdämpande åtgärder. Installation av vägskyltar, signalstolpar och horisontella trottoarmarkeringar. Installation av ~2 100 m kantsten, ~8 000 m2 asfaltbeläggning, ~4 000 m2 kullersten, plantering av 76 träd, installation av 47 nya belysningsarmaturer och förbättring av dagvattenhantering.