Förnyelse av den offentliga infrastrukturen i triangeln av gatorna Žirmūnų, Minties och Tuskulėnų

Kund: Utvecklingsbolag i Vilnius

Det första projektet för modernisering av offentliga miljöer i bostadsområdet Žirmūnai i den moderna delen av Vilnius slutfördes. Nya gång- och cykelvägar, idrottsplatser och platser för aktiv fritid, gångvägar för rekreation. En del av M. Katkaus gatan har också byggts om med dagvattennät och nya parkeringsplatser. Området har renoverats med ny modern belysning, stationär utrustning för hastighetskontroll på gatorna Žirmūnai och Tuskulėnų, ett uppgraderat trafikljusnät och ny utrustning för videoövervakning. Nya träd och buskar har planterats i hela Žirmūnai-triangeln, som förbinder grönområdena till gröna korridorer.

30+

Metų patirties

300+

Inžinierių komanda

3000+

Atliktų projektų

Šiuo metu A. Žilinskio ir ko UAB įmonių grupėje dirba apie 600 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

Šiuo metu A. Žilinskio ir ko UAB įmonių grupėje dirba apie 600 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

KANDIDATUOTI

  Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png)   Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png) iki 2MB

   Kund: Utvecklingsbolag i Vilnius

   Det första projektet för modernisering av offentliga miljöer i bostadsområdet Žirmūnai i den moderna delen av Vilnius slutfördes. Nya gång- och cykelvägar, idrottsplatser och platser för aktiv fritid, gångvägar för rekreation. En del av M. Katkaus gatan har också byggts om med dagvattennät och nya parkeringsplatser. Området har renoverats med ny modern belysning, stationär utrustning för hastighetskontroll på gatorna Žirmūnai och Tuskulėnų, ett uppgraderat trafikljusnät och ny utrustning för videoövervakning. Nya träd och buskar har planterats i hela Žirmūnai-triangeln, som förbinder grönområdena till gröna korridorer.