Maišiagala marknadsplats – gång- och cykelvägar

Projektets syfte är att skapa en marknadsplats där livsmedelsprodukter kan säljas från skyddsrum eller från fordon som är anpassade för livsmedelshandel (med eller utan kylskåp, beroende på vilka produkter som säljs). Dessutom skulle det finnas områden för försäljning av icke-livsmedelsprodukter (kläder, verktyg etc.) och områden för försäljning av foder, spannmål etc. Marknadsplatsen anlades med en anlagd yta på nästan 10 000 m2 , handelsbodar, en modulär administrationsbyggnad, kameraövervakning och belysning. Trottoarer längs en del av gatorna Širvintos och Jogailos (~1 000 m). Alla lösningar är anpassade till personer med funktionsnedsättning.

30+

Metų patirties

300+

Inžinierių komanda

3000+

Atliktų projektų

Šiuo metu A. Žilinskio ir ko UAB įmonių grupėje dirba apie 600 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

Šiuo metu A. Žilinskio ir ko UAB įmonių grupėje dirba apie 600 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

KANDIDATUOTI

    Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png)      Prisekite CV (.jpeg, .pdf, .png) iki 2MB

      Projektets syfte är att skapa en marknadsplats där livsmedelsprodukter kan säljas från skyddsrum eller från fordon som är anpassade för livsmedelshandel (med eller utan kylskåp, beroende på vilka produkter som säljs). Dessutom skulle det finnas områden för försäljning av icke-livsmedelsprodukter (kläder, verktyg etc.) och områden för försäljning av foder, spannmål etc. Marknadsplatsen anlades med en anlagd yta på nästan 10 000 m2 , handelsbodar, en modulär administrationsbyggnad, kameraövervakning och belysning. Trottoarer längs en del av gatorna Širvintos och Jogailos (~1 000 m). Alla lösningar är anpassade till personer med funktionsnedsättning.