Tillbaka till

VARFÖR VÄLJA OSS?

Vi värdesätter ömsesidigt förtroende, nära samarbete och ständiga förbättringar, vilket är anledningen till att våra koncernbolag bemannas av motiverade medarbetare som är nyfikna och öppna för innovation.
Vi investerar i utbildning och utveckling, erbjuder interna karriärmöjligheter och betalar konkurrenskraftiga löner. 

Vill du bli en del av vårt starka och enade team? Låt oss prata om det!

Företagskultur och värderingar

Vår dagliga verksamhet styrs av våra företagsvärderingar, som bygger på professionalitet och omtanke om våra medarbetare och partners.Vi värdesätter respektfullt samarbete och nära kommunikation. Då kan vi ta itu med problem eller utmaningar här och nu. Allt detta hjälper oss att bygga ett enat och starkt team.

Tillväxt- och karriärmöjligheter

Vi uppmuntrar nyfikenhet, en vilja att lära, att fördjupa våra praktiska och teoretiska kunskaper, samt investerar kontinuerligt i kompetensutveckling. Varje medarbetare har möjlighet att göra karriär i alla koncernens bolag och att utmana sig själv i olika befattningar. Vi värdesätter motivation och initiativförmåga lika mycket som kompetens, och vi hjälper till att utveckla dem. Vi erbjuder också praktik- och anställningsmöjligheter för studenter.

Säker arbetsmiljö

En trygg och stödjande arbetsmiljö är viktig för oss. Vi värnar om våra anställdas säkerhet på projektanläggningar och på kontoret. Vi inspirerar våra anställda att initiera förändringar genom innovation och progressiva arbetsmetoder. Vi vill att våra anställda ska vara stolta över det arbete de utför, så vi tillhandahåller alla nödvändiga verktyg och all nödvändig utrustning.

Konkurrenskraftig ersättning

Vi är övertygade om att i ett starkt team handlar det inte bara om drivkraft, inre motivation och professionalitet, utan också om motiverande ersättningar. Vi betalar en konkurrenskraftig ersättning i linje med kompetens och resultat.

PRAKTIKAR
FÖRSLAG

Filtras