330kV oro linijos rekonstrukcija tarp Kruonio – Alytaus

Rekonstruota 55km. ilgio oro linija, kartu pakeičiant ir ŽTŠK. Buvo pakeistos 179 gelžbetoninės atramos, pakeičiant jas metalinėmis. Bendras metalinių atramų svoris – 3300 tonos. Kartu buvo rekonstruota ir 330kV pastotė. Projektui įgyvendinti pirmą kartą Lietuvoje buvo panaudotas 330 kV kabelio intarpas, iki šiol buvo naudojami tik 110 kV kabelių intarpai.

Meniu