logo

Projektavimas

"Projektai ir Co", UAB

Mes esame savo srities profesionalai

Projektuojame gyvenamuosius ir negyvenamuosius statinius, susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, poilsio erdves, miestų aikštes, kelius ir gatves, hidrotechnikos, sporto paskirties inžinerinius statinius, viešosios paskirties, kultūros paveldo statinius, bei atliekame energetinį auditą. Taip pat atliekame pastatų, namų, bei butų energinio naudingumo sertifikavimus.

Beveik 100 patyrusių įvairių sričių atestuotų specialistų dirba projektavimo komandoje, kurie kartu su mokslinę patirtį turinčiais kolegomis ieško inovatyvių sprendimų mūsų klientams. Komandas sudaro: architektai, konstruktoriai, sklypo sutvarkymo, technologijos, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų – valdymo ir automatizacijos projektuotojai, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamos kainos nustatymo, ekonominės dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščių ekspertai.

 • Techniniai projektai
 • Darbo projektai
 • Techninė priežiūra
 • Objektų statybos/rekonstrukcijos galimybių studijos
 • Inžineriniai tyrinėjimai

Energetika

 •   Elektros linijos iki 400 kV
 •   Pastotės suskirstytos iki 400kV
 •   Elektros tinklai 10-0,4 kV
 •   Naujų vartotojų prijungimas

Vandentvarka

 •   Vandentiekio ir nuotekų tinklai
 •   Nuotekų valyklos
 •   Melioracija
 •   Vandens gerinimo įrenginiai

Bendra statyba

 •   Gyvenamieji pastatai
 •   Negyvenamieji pastatai
 •   Kultūros paveldo statiniai
 •   Kiti statiniai

Infrastruktūra

 •   Keliai, gatvės
 •   Pėščiųjų ir dviračių takai
 •   Skverai ir aikštės
 •   Želdiniai

Statyba

“Žilinskis ir Co“, UAB

Statome ir rekonstruojame gyvenamuosius ir negyvenamuosius statinius, susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos, sporto paskirties inžinerinius statinius, kitos paskirties, kultūros paveldo statinius.

Paslaugos

 • Energetikos objektų statyba ir rekonstrukcija (oro ir kabelių linijos, elektros skirstyklų pastotės, elektros įrenginių relinės apsaugos iki 400 kV įtampos bei automatikos ir valdymo sistemos)
 • Vandentvarkos objektų statyba ir rekonstrukcija (vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, valyklos, vandens gerinimo įrenginiai)
 • Bendrieji statybos darbai
 • Infrastruktūros objektų statyba ir rekonstrukcija
 • Betranšėjinis inžinerinių komunikacijų tiesimas
 • Kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai
 • Statyba „iki rakto“

Energetika

 •   Elektros linijos iki 400 kV
 •   Pastotės ir skirtyklos iki 400 kV
 •   Elektros tinklai 10-0,4 kV
 •   Naujų vartotojų prijungimas

Vandentvarka

 •   Vandentiekio ir nuotekų tinklai
 •   Nuotekų valyklos
 •   Melioracija
 •   Vandens gerinimo įrenginiai

Bendra statyba

 •   Gyvenamieji pastatai
 •   Negyvenamieji pastatai
 •   Kultūros paveldo statiniai
 •   Kiti statiniai

Infrastruktūra

 •   Keliai, gatvės
 •   Pėščiųjų ir dviračių takai
 •   Skverai ir aikštės
 •   Želdiniai

Eksploatavimas

“Žilinskis ir Co“, UAB

Savo sprendimais mes užtikriname stabilų elektros ir vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą, atliekame profilaktinį tikrinimą, operatyviai pašaliname gedimus, atliekame remontą, atstovaujame kontroliuojančiose institucijose. Profesionaliai prižiūrint ūkį pratęsiamas inžinerinių įrenginių tarnavimo laikas. Remiantis statistika, specialistų prižiūrimuose statiniuose galima sutaupyti iki 10 procentų energijos sąnaudų.

Paslaugos

 • Energetikos ūkio eksploatavimas
 • Vandentvarkos ūkio eksploatavimas
 • Infrastruktūros ūkio eksploatavimas
 • Statinių ūkio priežiūra

Renovacija

“Žilinskis ir Co“, UAB

Atliekame visus su pastatų renovacija susijusius darbus. Esame viena iš 3 kompanijų Lietuvoje, kuri atlieka daugiausiai tokio pobūdžio darbų.

Darbus vykdome sistemingai, numatytais etapais:

 • Gavus iš užsakovo projektavimo užduotį ir iš valstybinių institucijų specialius reikalavimus, patys atliekame projektavimo darbus;
 • Parengtą projektą deriname su užsakovu bei gyventojais ir išimame statybos leidimą;
 • Atliekame visus renovacijos darbus: pradedant langų montavimo darbais ir baigiant gerbūvio atstatymu;
 • Atlikus statybinius darbus, sutvarkome visus reikalingus dokumentus, įskaitant energetinio efektyvumo sertifikato gavimą bei garantinius įsipareigojimus.

Išmanome renovavimo darbų atlikimo specifiką ir užtikriname betarpišką bendravimą su daugiabučių bendruomene. Siekiant kuo didesnės naudos užsakovui, reguliariai vykdome visų objektų kokybės patikrinimus.